Beoogd effect

Kwiekfit beoogt een integratie tussen diverse groepen mensen en middelen tot stand te brengen. Te starten met o.a. een eventuele samenwerking binnen de stichting SoCa met ´Seniorenpop´.

Muziek en dans & beweging zijn bij uitstek middelen die mensen met elkaar verbindt. Deze diversiteit in middelen en groepen mensen die wij beogen bij elkaar te brengen zal een positieve invloed op het contact tussen mensen hebben. Ze gaan daardoor op een andere manier met elkaar om. Het uitbreiden van sociale conacten en het samen leven met diverse culturen wordt daardoor gemakkelijker en leuker. Verbinden door middel van muziek en beweging bevordert de flexibiliteit en brengt groei teweeg met als resultaat een andere, positieve, dynamiek in onze multiculturele samenleving.