Organisatie

KwiekFit is een initiatief van de Maastrichtse dansdocent Karin Dols en vormt een onderdeel van de Stichting Sociaal Culturele Activiteiten (SoCa). De Stichting is een initiatief van de Maastrichtse (hobby)muzikant Leo Kruijt en  en  (dans)docente  Karin Dols, die in 2015 zijn begonnen met het organiseren van muziekworkshops (zie www.seniorenpop.nl), dankzij een startsubsidie van de Stichting Elisabeth Strouven.

Aangevuld met een bescheiden subsidie van de gemeente Maastricht is er nu een uitbreiding met cursussen op het terrein van dans, beweging en persoonlijke groei. Ook worden er andere culturele workshops aangeboden. 

De Stichting Sociaal Culturele Activiteiten staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66280362. Bankrekening van de stichting: NL82SNSB0937183970.